Kontakt : +45 4477 3737

Frivillighed

Brydehuset arbejder med samskabelse og frivillighed på mange forskellige måder. Netværk og relationer er vigtigt for alle mennesker og det giver livskvalitet at engagere sig i noget af det, man brænder for.

I Brydehuset er der højt til loftet og enhver form for udfordring i forhold til frivilligt engagement tages alvorligt.
Vi har et tæt samarbejde med foreninger, der arbejder med de samme målgrupper som os og vi er altid åbne overfor nye måder at samarbejde på.

Brydehuset arbejder internt med frivillighed i alle faggrupper i huset. Vi tænker frivilligheden med, der hvor det giver mening i forhold til enkelt-borgere eller grupper af borgere.

Vi har i Brydehuset ansat en medarbejder, der tager sig af det frivillige område. Hvis du vil vide mere, har en ide vi skal kende til eller selv vil være frivillig, så kontakt vores frivillighedskoordinator på ijsi@balk.dk eller 20287391