Alkoholtest – det handler ikke kun om hvor meget du drikker

Testen bruges af læger og alkoholbehandlere i hele verden, da den giver et nuanceret billede af både dit forbrug og drikkevaner. WHO har udviklet testen, der anbefales af Sundhedsstyrelsen.