Bo- og botræningstilbud Klakke-Bo

Klakke-Bo er et bo- og botræningstilbud for mennesker fra 18 år, der mangler et hjem

På Klakkebjerg 91 i Ballerup findes Klakke-Bo, som er et midlertidigt bo- og botræningstilbud. Fokus er at få den enkelte borger godt på plads i egen bolig, så det er muligt at fastholde og leve et selvstændigt liv. Der er plads til syv voksne, som bor i hver deres lejlighed. Der er egen terrassedør og badeværelse på alle værelser – og de fleste har to værelser. Derudover er der et fællesareal, hvor aktiviteter afvikles med henblik på at opøve sociale kompetencer. Det er også her, køkkenet og spiseområdet ligger.

I tilbuddet er der tilknyttet faste medarbejdere, som har viden og erfaring med hjemløshed og borgere i en kaotisk livssituation. Beboerne vil blive mødt af en målrettet indsats, der er inspireret af Housing First med CTI (critical time invention) som omdrejningspunkt. Den maksimale tid i bo- og botræningstilbuddet Klakkebo er to år.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen er borgere, der er hjemløse eller i risiko for (snart) at blive det, og som samtidig lever i en udsat livssituation. Beboernes problematikker er for omfattende til at kunne løses med støtte i egen bolig, og samtidig ikke så komplekse, at der kræves et varigt botilbud. Beboere på Klakke-Bo forventes at kunne opnå kompetencer, der på længere sigt gør det muligt at leve et liv på egne præmisser og ved egen indsats.

Beboergruppen opøver et velfungerende bofællesskab med god hjælp fra de to medarbejdere. I dagtimerne vil beboerne så vidt muligt arbejde eller følge en uddannelse i det omfang, han eller hun kan, ligesom fritidsaktiviteter og andre værdifulde fællesskaber uden for botilbuddet understøttes.

Se video for at få et indblik i hverdagen på Klakke-Bo

Hvem skal jeg kontakte for mere information?

Kontakt gerne Brydehuset på 4477 3737 for mere information om tilbuddet.