Opgangsfællesskabet Skolehaven

Skolehaven er et botilbud med selvstændig lejekontrakt efter ABL §105 og SEL §85, til borgere med psykiske lidelser, eksempelvis angst, depression, skizofreni og personlighedsforstyrrelser. Alle beboere har deres egen lejlighed, hvor de bor under almindelige lejevilkår som i enhver anden almen boligforening. ​Vi er atten beboere og seks medarbejdere. ​

Beboernes hverdag i Skolehaven

Der er mulighed for fællesspisning i hverdagene, som planlægges i samarbejde med personalet. Herudover står beboerne selv for deres mad.

Skolehaven har fokus på, at beboerne kommer ud af huset for at få oplevelser og erfaringer. Fælles oplevelsesture og ferier giver ikke kun gode oplevelser, men det styrker også fællesskabsfølelsen. Gennem fælles udflugter træner beboerne også deres individuelle kompetencer og de får større mod på at gå ud på egen hånd i hverdagen. Personalet understøtter beboerens recovery-proces, for at skabe de bedst mulige rammer for udvikling. ​Beboeren har i samarbejde med sagsbehandler udarbejdet indsatsmål. Derfra ydes vejledning til f.eks. at kunne begå sig i sociale sammenhænge, uddannelse, arbejde, økonomi, indkøb, madlavning, rengøring og tøjvask.

Personalet har fokus på

Åbenhed, kreativitet, respekt, rum til individet, positiv tilgang, udviklende samvær, fællesskab, synligt personale, tværfaglig tilgang. ​ ​

Medarbejderne træffes fra kl. 8.30-20.00 man-ons-fredag og fra kl. 11.00-19:00 tirsdag og torsdag samt  i weekenden på telefon 5082 3848.

Vil du vide mere? ​

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere om Skolehaven, så kan du kontakte afsnitsleder ​Suzanne Møllegaard på 2630 1321 eller suz@balk.dk​.