Karréfællesskabet i Måløv

Karréfællesskabet

Karréfællesskabet er et § 85 tilbud til voksne borgere med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Det består dels af individuel vejledning og et samværstilbud. Tilbuddet ligger i Eskebjerggård i Måløv.

Når man visiteres til Karréfællesskabet kommer man typisk enten hjemmefra eller fra et bofællesskab/botilbud, og skal nu prøve kræfter med at bo alene i egen lejlighed – ofte for første gang i ens liv.

Som borger i Karréfællesskabet får man en oplevelse af at have større frihed og selv kunne bestemme over sit liv. Det betyder, at man skal lære at sige til og fra og vælge hvad der er vigtigt i ens liv. Det er en hverdag, der kræver, at man tager egne beslutninger og det ansvar der følger med.

For mange af borgerne er det også en hverdag, hvor man skal ”lære”, at være ”alene” uden medarbejdere fra bofællesskab/botilbud eller forældre. Borgerne tilbydes støtte og vejledning fra de socialpædagogiske vejledere, der arbejder i Karréfællesskabet.

Vejledningen foregår typisk i borgernes egne lejligheder.

Fælleslejligheden

Fælleslejligheden er et socialt samlingspunkt for borgerne tilknyttet Karréfællesskabet. Her mødes borgerne med hinanden – og har mulighed for at skabe nye venskaber og bare hænge ud. Der er ingen faste aktiviteter – det handler bare om at være sammen.

I fælleslejligheden har borgerne mulighed for at deltage ved fællesspisning mandag og onsdag, og sørger selv for mad ugens øvrige dage. Vi har særlig fokus på sund og ernæringsrigtig kost og planlægger i fællesskab menu, indkøb, madlavning, borddækning, oprydning, mm.

Lejlighedens åbningsdage:

Mandag: kl.16.00-21.00

Onsdag: kl. 16.00-21.00