Kontakt : +45 4477 3737

Indhold i behandling af alkoholmisbrug

Indhold i Brydehusets behandling af alkoholmisbrug

Behandling af alkoholmisbrug består af en indskrivningsforløb, selve behandlingen og efterbehandling. Derudover har vi mulighed for at inddrage familien, hvis der er behov for det. Du vil få udarbejdet en individuel behandlingsplan, som tager hånd om din egen situation, således at dit forløb tager udgangspunkt i din unikke situation. Nedenfor giver vi et overblik over hvert område i Brydehusets alkoholbehandling.

Indskrivningsforløb og udredning ifm alkoholbehandling

Fra du ringer til os til du får et møde med os, går der maks 14 dage. Den første gang du er her, vil du mødes med en socialrådgiver. Den første snak bruges sædvanligvis til at afdække omfang og karakter af dit alkoholmisbrug. Derudover vil vi meget gerne lære dig bedre at kende, så vi kan vurdere, hvordan vi bedst kan hjælpe dig. I dette første møde, vil du selvfølgelig også have mulighed for at stille spørgsmål til forløbet, behandlingen, eller andet, som du måtte være i tvivl om. Du er velkommen til at invitere din kæreste, ægtefælle, forældre, ven eller andre med til indskrivningsforløbet.

Derudover vil du mødes med en læge, som gennemgår din fysiske tilstand samt et møde med en psykolog, som gennemgår din mentale tilstand. Derefter bliver der, i fællesskab, fastlagt et behandlingsforløb, som du skal følge. Perioden du er her vil variere efter din situation og omfanget af dit alkoholmisbrug.

Den kognitive behandlingsmodel for alkoholbehandling

I Brydehuset benytter vi kognitiv terapi, hvilket vil sige, at behandlingen tager udgangspunkt i, hvad du tænker om dig selv og dine vanskeligheder. Metoden har vist sig særdeles effektiv ved behandling af alkoholmisbrug, fordi mange misbrugere har negative tanker om sig selv, som giver anledning til yderligere misbrug. Den kognitive model hjælper dig til at finde nye og meget mere positive tankemønstre.

I Behandlingen i Brydehuset vil du møde aktive og strukturede terapeuter og du vil også blive bedt om at lave ”hjemmearbejde” dvs. forskellige øvelser og lignende, som du skal udføre mellem sessionerne.

Terapien tager udgangspunkt i din aktuelle situation, og forholder sig mindre til hændelser i f.eks. din barndom. Sammen med terapeuten vil du udforske, hvilke tanker eller forestillingsbilleder der udløser dine negative reaktioner. Der lægges vægt på at finde alternative fortolkningsmuligheder, som kan erstatte dem, der udløser de negative følelser. Man tager udgangspunkt i dine positive sider og færdigheder, som du ikke selv kan få øje på i alt det negative. Dine negative tanker om dig selv, har ofte rod i tidligere oplevelser og erfaringer.

Det er vigtigt, at du afprøver disse nye måder at tænke på i dagligdags situationer og det er her ”hjemmearbejdet” kommer ind. Ved den næste terapisession vil du, sammen med terapeuten, drøfte de nye erfaringer. Ofte kombineres hjælp til at tænke anderledes med hjælp til at handle anderledes. På den måde, vil du opleve gradvist at kunne mestre vanskelige situationer og du vil få højere tanker om dig selv.

På den måde vil kognitiv terapi også give en mulighed for en ny forståelse af de nederlag og vanskeligheder, du har oplevet tidligere i dit liv. Det er ikke bare at lære at 'tænke positivt', men ændre hele din livsanskuelse, som langsomt bliver bygget op på en anden måde.

Selve behandlingen af alkoholmisbrug

Dit behandlingsforløb vil typisk bestå af 2 møder ugentligt, og det vil primært være gruppebaseret.

Behandlingen vil vare så længe, du har behov for den, men vores behandlere vil opfordre dig til at du så hurtigt som muligt kommer godt og trygt gennem behandlingsforløbet. Det skal foregå i et tempo, som passer til dig, men tanken er, at vi gerne vil have dig ud på den anden side så hurtigt som muligt, så du kan begynde at leve dit nye liv og etablere nye og sunde handlingsmønstre.

Efterbehandling af alkoholmisbrug

Når selve behandlingen er slut, vil du starte på efterbehandlingen. Her vil fokus være på, hvordan du forbliver fri af dit alkoholmisbrug og hvordan du fortsætter med de gode vaner, du netop har lært og afprøvet under behandlingen.

Efterbehandlingen varer typisk 6 måneder med 1 møde hver 14. dag.

Familiedeltagelse ved alkoholmisbrug

Et alkoholmisbrug er ikke kun et problem for den som har et alkoholmisbrug – det er hele familiens problem. Vrede, frustration og fortvivlelse er ofte dominerende følelser hos alkoholikerens familie. I familieprogrammet får de pårørende mulighed for at bearbejde de negative oplevelser af drikkeriet.

I Brydehuset har vi to familieorienterede tilbud:

Tilbud til pårørende til misbrugere. Er du pårørende til en person med et alkoholmisbrug, vil du kunne modtage hjælp, rådgivning og vejledning selv om familiemedlemmet med et alkoholmisbrug ikke er i behandling i Brydehuset. Familieprogrammet er udelukkende for de pårørende, og misbrugeren selv deltager ikke.

Familieorienteret behandling. Dette tilbud gælder for dig der er pårørende til en person med et alkoholmisbrug og som ønsker større familieorienteret inddragelse i behandlingen af din pårørende. Mange vælger at benytte sig af dette unikke tilbud, da alle familiens medlemmer er berørte af et alkoholmisbrug.

Abstinensbehandling ifm alkoholmisbrug

Det kan være nødvendigt at iværksætte abstinensdæmpende medicin de første dage i behandlingen. Vores egne læger vil udskrive den nødvendige medicin

I de sjældne tilfælde, hvor det er nødvendigt med afgiftning eller afrusning, henviser vi til en af vores samarbejdspartnere som kan tage hånd om det forløb. Efter endt afrusning vil den fortsatte alkoholbehandling finde sted i Brydehuset.

Antabus ifm alkoholmisbrug

I de tilfælde hvor det er relevant og fremmende for den samlede behandling, vil Brydehuset gøre brug af Antabus ifm behandling for alkoholmisbrug. Den egentlige behandling er som tidligere beskrevet, kognitiv behandlingsterapi og Antabus et supplement. Antabus er derfor ikke i sig selv alkoholbehandling, men det er en støtte, som hjælper dig med at blive fri af dit alkoholmisbrug. I et alkoholmisbrug har en alkoholiker typisk megen forhandling med sig selv om man skal drikke eller lade være. Antabus kortslutter denne forhandlingsdel, og frigør din energi til at bruge konstruktivt på at komme ud af dit alkoholmisbrug.