Bo- botræningstilbud Egebjerg Bygade

Bo- og botræningstilbud på Egebjerg Bygade for psykisk og socialt sårbare unge fra 16-25 år

På Egebjerg Bygade 30-32 i Ballerup findes et midlertidigt socialpsykiatrisk bo- og botræningstilbud, hvor de unge kan bo i en periode på op til to år. Den sidste del af opholdet vil handle om at få den unge godt på plads i egen lejlighed mhp at fastholde og videreudvikle mestring af egen hverdag og leve et selvstændigt liv, herunder fastholde job eller uddannelse.

På botilbuddet er der en fast personalegruppe, der har socialpædagogisk viden og erfaring. Den unge vil blive mødt af en målrettet indsats og en faglig tilgang, der bl.a. rummer motiverende samtaler og social færdighedstræning, gruppe- og miljøterapeutiske metoder og CTI (critical time invention). Der vil ikke være døgnbemanding, men der vil være nattevagt. I dagtimerne vil den unge enten arbejde eller gå i skole eller på uddannelse i det omfang, det er muligt, ligesom fritidsaktiviteter og andre værdifulde fællesskaber uden for botilbuddet understøttes.

Se video for at få et indblik i hverdagen på Klakke-Bo

Hvem er målgruppen?

Målgruppen er normaltbegavede, socialt eller psykisk sårbare unge mellem 16-25 år, der på én gang har en tilbøjelighed til at isolere sig og samtidig har brug for praktisk botræning på grund af manglende viden eller erfaring med at passe et hjem.

Den unges problematikker er for omfattende til at kunne løses med støtte i egen bolig, og samtidig ikke så komplekse, at der kræves et varigt botilbud. Det vurderes at den unge med en målrettet indsats kan opnå kompetencer, der på længere sigt gør det muligt at leve et liv på egne præmisser og ved egen indsats.

Tilbuddet rummer seks unge. De bor i hver deres lejlighed, som de selv med øvelse og træning skal kunne holde. Derudover er der et fællesareal, hvor der er  løbende aktiviteter med henblik på at opøve sociale kompetencer og bryde med selvisolerende adfærd.

Hvem skal jeg kontakte for mere information?

Kontakt gerne Brydehuset på 4477 3737 for mere information om tilbuddet.

Sæson 2 – afsnit 1 – mød vores nye medvært – Nicklas

Vi møder Nicklas, som er vores nye med-vært. Nicklas kommer fra en kernefamilie i Smørum. Han fortæller om en barndom med en god og solid kernefamilie, men med indre uro og svært ved at være i folkeskolen på skolens vilkår. Han følte sig overset og misforstået af...

Afsnit 6 – bandemiljøet og stofmisbrug

I dette afsnit møder vi Kristian Kvist, som fortæller om bandemiljøet og sammenhængen med stoffer og stofmisbrug. Kristian fortæller, at det er et hårdt miljø, hvor det er let at komme ind men meget svært og dyrt at komme ud. For mere information om dagens emner eller...

Afsnit 5 – om at være pårørende

I dette afsnit møder vi Liv Frandsen, som fortæller om det at være pårørende til en omsorgsperson med misbrug, om forbrug af stoffer i reality verdenen og om sit eget misbrug, som stoppede da hun fik en slem hashpsykose. Liv fortæller om sine egne erfaringer med at...

Afsnit 4 – sociale og antisociale aspekter ved misbrug

I dette afsnit møder vi Henrik Skovsen fra Brydehuset, som fortæller om sociale og antisociale aspekter ved stof- og alkoholmisbrug. Vi hører om, hvordan misbrug er forbundet med en social begivenhed men at det hurtigt kan blive en stor del af hverdagen og der bliver...

Afsnit 3 – En snak om afhængighed

I dette afsnit møder vi Kasper, som fortæller om stoffer og alkohols indvirkning på kroppen, om afhængighed og hvorfor nogle bliver afhængige af stoffer og alkohol mens andre ikke gør. Vi kommer desuden godt rundt i mange elementer af stofmisbrug, hashmisbrug,...

Afsnit 2 – Cenias historie

I dette afsnit møder vi Cenia, som fortæller om sin barndom, sit misbrug og sin vej ud af stofmisbrug. En tilfældig beslutning om at starte i tandbehandling hos Tandrødderne som også betød opstart i behandling for stofmisbrug i Brydehuset, startede Cenias vej mod...

Afsnit 1 – Eddies historie

Brydehuset som er et førende misbrugscenter for behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug i Storkøbenhavn, præsenterer Inde i stoffet – en podcast om misbrug. Vi møder Eddie Brøchner og Cenia Larsen, som begge er værter. Eddie fortæller om sit eget stofmisbrug,...

Åbningstider i påsken

Brydehuset holder lukket skærtorsdag (29.3.), langfredag (30.3.), og 2. påskedag (2.4.). Vi er tilbage igen d. 3. april, hvor vi glæder os til at tage imod jer igen. Rigtig god påske fra alle os i Brydehuset  

Foredrag med forfatter Pernille Rahbek om en opvækst i en familie med alkoholmisbrug

Oplev forfatter Pernille Rahbeks gribende fortælling om en opvækst med alkoholmisbrug tirsdag den 27. februar kl. 19  Pernille Rahbek er 40 år, mor til to piger og driver egen virksomhed. Den succesfulde iværksætter er samtidig en sårbar kvinde. Hun lider af angst og...

Abstinenser ved brug af hallucinogener og Ecstacy/MDMA

Hallucinogener - f.eks. LSD Svampe (psilocybin) og ecstasy/MDMA minder meget om hinanden Her er nogle af de mest hyppige tegn på abstinenser: Hyperaktivitet, øget smertetærskel, øget blodtryk og puls, stirrende blik, irritabilitet, tør og rød hud, voldsom og...