Bo- botræningstilbud Egebjerg Bygade

Bo- og botræningstilbud på Egebjerg Bygade for psykisk og socialt sårbare unge fra 16-25 år

På Egebjerg Bygade 30-32 i Ballerup findes et midlertidigt socialpsykiatrisk bo- og botræningstilbud, hvor de unge kan bo i en periode på op til to år. Den sidste del af opholdet vil handle om at få den unge godt på plads i egen lejlighed mhp at fastholde og videreudvikle mestring af egen hverdag og leve et selvstændigt liv, herunder fastholde job eller uddannelse.

På botilbuddet er der en fast personalegruppe, der har socialpædagogisk viden og erfaring. Den unge vil blive mødt af en målrettet indsats og en faglig tilgang, der bl.a. rummer motiverende samtaler og social færdighedstræning, gruppe- og miljøterapeutiske metoder og CTI (critical time invention). Der vil ikke være døgnbemanding, men der vil være nattevagt. I dagtimerne vil den unge enten arbejde eller gå i skole eller på uddannelse i det omfang, det er muligt, ligesom fritidsaktiviteter og andre værdifulde fællesskaber uden for botilbuddet understøttes.

Se video for at få et indblik i hverdagen på Klakke-Bo

Hvem er målgruppen?

Målgruppen er normaltbegavede, socialt eller psykisk sårbare unge mellem 16-25 år, der på én gang har en tilbøjelighed til at isolere sig og samtidig har brug for praktisk botræning på grund af manglende viden eller erfaring med at passe et hjem.

Den unges problematikker er for omfattende til at kunne løses med støtte i egen bolig, og samtidig ikke så komplekse, at der kræves et varigt botilbud. Det vurderes at den unge med en målrettet indsats kan opnå kompetencer, der på længere sigt gør det muligt at leve et liv på egne præmisser og ved egen indsats.

Tilbuddet rummer seks unge. De bor i hver deres lejlighed, som de selv med øvelse og træning skal kunne holde. Derudover er der et fællesareal, hvor der er  løbende aktiviteter med henblik på at opøve sociale kompetencer og bryde med selvisolerende adfærd.

Hvem skal jeg kontakte for mere information?

Kontakt gerne Brydehuset på 4477 3737 for mere information om tilbuddet.