Tilbud i Brydehuset

Brydehuset består af to overordnede kompetenceområder med hvert sit speciale men med udgangspunkt i en helhedsbetragtning af borgeren.

Rusmiddelbehandling

Brydehuset rusmiddelbehandling er et specialiseret kompetence- og behandlingscenter for både stofbrugere, alkoholikere og deres pårørende. Vores behandlingstilbud er reguleret af bestemmelserne i Service- og Sundhedsloven. Brydehuset har ca. 35 medarbejdere i rusmiddelbehandlingen med 500-600 brugere indskrevet på årsbasis.

Når du kontakter os første gang for at få hjælp til et misbrug eller overforbrug, så tilbydes en forsamtale med en socialrådgiver – oftest inden for 5 arbejdsdage. I forlængelse af forsamtalen laves et udredningsforløb og behandlingen påbegyndes indenfor behandlingsgarantiperioden på 14 dage.

Behandlingsplanen tager altid udgangspunkt i dine mål og behov.

Elementerne, som kan indgå behandlingen

  • Socialrådgivning
  • Medicinsk behandling, når der er behov for det
  • Terapeutisk behandling – primært gruppeterapi
  • Pædagogisk støtte
  • Øreakupunktur – NADA
  • Motion
  • Visitation til døgnbehandling – når den ambulante behandling ikke rækker
  • Efterbehandling
  • Tandbehandling

Læs mere om behandlingen her

Frit valg

Når du vælger at gå i behandling for alkoholmisbrug eller stofmisbrug er der er frit valg af behandlingssted. I nogle tilfælde vil det være mest praktisk at vælge et behandlingssted tæt på arbejde og i andre tilfælde kan det være en fordel at vælge behandlingsted tæt på hjemmet.

Ring på 4477 3737, skriv på brydehuset@balk.dk, eller udfyld formularen.

Kontakt os her!

Pædagogisk Vejledning

Brydehuset Pædagogik & Vejledning tilbyder bostøtte-ydelser til borgere med behov for støtte i hjemmet jvf §85 for sociale ydelser. ifølge paragraf 85 i serviceloven skal kommunen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Brydehusets §85 tilbud

Brydehuset har gennem mange år opbygget en række vigtige kompetencer indenfor arbejdet med socialt eller psykisk udsatte borgere. Vores vejledere har stor erfaring med dette område.

Tilbuddet henvender sig til personer over 18 år, som bor i eget hjem, og som har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale udfordringer. Det kan være personer, som har behov for socialpædagogisk eller socialpsykiatrisk støtte, vejledning eller optræning for at kunne bevare indflydelse på egen tilværelse og evnen til at bo i en selvstændig boform. Det kan også være personer, der som følge af en sygdom eller en ulykke har behov for et rehabiliteringsforløb af længere varighed, herunder støtte i forbindelse med selvstændig bolig, når dette ikke kan opnås gennem tilbud efter anden lovgivning.

Visitering foregår gennem Brydehuset eller social vejledning i Ballerup Kommune.

Sæson 2 – afsnit 1 – mød vores nye medvært – Nicklas

Vi møder Nicklas, som er vores nye med-vært. Nicklas kommer fra en kernefamilie i Smørum. Han fortæller om en barndom med en god og solid kernefamilie, men med indre uro og svært ved at være i folkeskolen på skolens vilkår. Han følte sig overset og misforstået af...

Afsnit 6 – bandemiljøet og stofmisbrug

I dette afsnit møder vi Kristian Kvist, som fortæller om bandemiljøet og sammenhængen med stoffer og stofmisbrug. Kristian fortæller, at det er et hårdt miljø, hvor det er let at komme ind men meget svært og dyrt at komme ud. For mere information om dagens emner eller...

Afsnit 5 – om at være pårørende

I dette afsnit møder vi Liv Frandsen, som fortæller om det at være pårørende til en omsorgsperson med misbrug, om forbrug af stoffer i reality verdenen og om sit eget misbrug, som stoppede da hun fik en slem hashpsykose. Liv fortæller om sine egne erfaringer med at...

Afsnit 4 – sociale og antisociale aspekter ved misbrug

I dette afsnit møder vi Henrik Skovsen fra Brydehuset, som fortæller om sociale og antisociale aspekter ved stof- og alkoholmisbrug. Vi hører om, hvordan misbrug er forbundet med en social begivenhed men at det hurtigt kan blive en stor del af hverdagen og der bliver...

Afsnit 3 – En snak om afhængighed

I dette afsnit møder vi Kasper, som fortæller om stoffer og alkohols indvirkning på kroppen, om afhængighed og hvorfor nogle bliver afhængige af stoffer og alkohol mens andre ikke gør. Vi kommer desuden godt rundt i mange elementer af stofmisbrug, hashmisbrug,...

Afsnit 2 – Cenias historie

I dette afsnit møder vi Cenia, som fortæller om sin barndom, sit misbrug og sin vej ud af stofmisbrug. En tilfældig beslutning om at starte i tandbehandling hos Tandrødderne som også betød opstart i behandling for stofmisbrug i Brydehuset, startede Cenias vej mod...

Afsnit 1 – Eddies historie

Brydehuset som er et førende misbrugscenter for behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug i Storkøbenhavn, præsenterer Inde i stoffet – en podcast om misbrug. Vi møder Eddie Brøchner og Cenia Larsen, som begge er værter. Eddie fortæller om sit eget stofmisbrug,...

Åbningstider i påsken

Brydehuset holder lukket skærtorsdag (29.3.), langfredag (30.3.), og 2. påskedag (2.4.). Vi er tilbage igen d. 3. april, hvor vi glæder os til at tage imod jer igen. Rigtig god påske fra alle os i Brydehuset  

Foredrag med forfatter Pernille Rahbek om en opvækst i en familie med alkoholmisbrug

Oplev forfatter Pernille Rahbeks gribende fortælling om en opvækst med alkoholmisbrug tirsdag den 27. februar kl. 19  Pernille Rahbek er 40 år, mor til to piger og driver egen virksomhed. Den succesfulde iværksætter er samtidig en sårbar kvinde. Hun lider af angst og...

Abstinenser ved brug af hallucinogener og Ecstacy/MDMA

Hallucinogener - f.eks. LSD Svampe (psilocybin) og ecstasy/MDMA minder meget om hinanden Her er nogle af de mest hyppige tegn på abstinenser: Hyperaktivitet, øget smertetærskel, øget blodtryk og puls, stirrende blik, irritabilitet, tør og rød hud, voldsom og...