Tilbud i Brydehuset

Brydehuset består af to overordnede kompetenceområder med hvert sit speciale men med udgangspunkt i en helhedsbetragtning af borgeren.

Rusmiddelbehandling

Brydehuset rusmiddelbehandling er et specialiseret kompetence- og behandlingscenter for både stofbrugere, alkoholikere og deres pårørende. Vores behandlingstilbud er reguleret af bestemmelserne i Service- og Sundhedsloven. Brydehuset har ca. 35 medarbejdere i rusmiddelbehandlingen med 500-600 brugere indskrevet på årsbasis.

Når du kontakter os første gang for at få hjælp til et misbrug eller overforbrug, så tilbydes en forsamtale med en socialrådgiver – oftest inden for 5 arbejdsdage. I forlængelse af forsamtalen laves et udredningsforløb og behandlingen påbegyndes indenfor behandlingsgarantiperioden på 14 dage.

Behandlingsplanen tager altid udgangspunkt i dine mål og behov.

Elementerne, som kan indgå behandlingen

  • Socialrådgivning
  • Medicinsk behandling, når der er behov for det
  • Terapeutisk behandling – primært gruppeterapi
  • Pædagogisk støtte
  • Øreakupunktur – NADA
  • Motion
  • Visitation til døgnbehandling – når den ambulante behandling ikke rækker
  • Efterbehandling

Læs mere om behandlingen her

Frit valg

Når du vælger at gå i behandling for alkoholmisbrug eller stofmisbrug er der er frit valg af behandlingssted. I nogle tilfælde vil det være mest praktisk at vælge et behandlingssted tæt på arbejde og i andre tilfælde kan det være en fordel at vælge behandlingsted tæt på hjemmet.

Ring på 4477 3737, skriv på brydehuset@balk.dk, eller udfyld formularen.

Kontakt os her!

Pædagogisk Vejledning

Brydehuset Pædagogik & Vejledning tilbyder bostøtte-ydelser til borgere med behov for støtte i hjemmet jvf §85 for sociale ydelser. ifølge paragraf 85 i serviceloven skal kommunen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Brydehusets §85 tilbud

Brydehuset har gennem mange år opbygget en række vigtige kompetencer indenfor arbejdet med socialt eller psykisk udsatte borgere. Vores vejledere har stor erfaring med dette område.

Tilbuddet henvender sig til personer over 18 år, som bor i eget hjem, og som har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale udfordringer. Det kan være personer, som har behov for socialpædagogisk eller socialpsykiatrisk støtte, vejledning eller optræning for at kunne bevare indflydelse på egen tilværelse og evnen til at bo i en selvstændig boform. Det kan også være personer, der som følge af en sygdom eller en ulykke har behov for et rehabiliteringsforløb af længere varighed, herunder støtte i forbindelse med selvstændig bolig, når dette ikke kan opnås gennem tilbud efter anden lovgivning.

Visitering foregår gennem Brydehuset eller social vejledning i Ballerup Kommune.