Kontakt : +45 4477 3737

RING +45 4477 3737
ELLER SKRIV TIL OS HER

Velkommen i Brydehuset

Brydehuset har en række tilbud til borgere med sociale, rusmiddelmæssige og psykiske udfordringer. Brydehuset består af to overordnede kompetenceområder. Brydehuset Rusmiddelbehandling er et specialiseret kompetence- og behandlingscenter for både stofbrugere, alkoholikere og deres pårørende. Vores behandlingstilbud er reguleret af bestemmelserne i Service- og Sundhedsloven. Brydehuset har ca. 35 medarbejdere i rusmiddelbehandlingen med over 550 brugere indskrevet på årsbasis. Derudover tilbyder Brydehuset Pædagogik & Vejledning bostøtte-ydelser til borgere med behov for støtte i hjemmet jvf §85 for sociale ydelser. Ifølge paragraf 85 i serviceloven skal kommunen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Viden om...
Pædagogik & Vejledning

Pædagogik & Vejledning giver støtte og vejledning til unge og voksne i Ballerup Kommune, der har psykiske lidelser. Vores tilbud omfatter bl.a. socialpædagogisk vejledning, gruppeforløb, og mentorstøtte. Vi arbejder recovery-orienteret og tror på, at enhver recovery proces er unik. Vores opgave er at understøtte, motivere og strukturere den enkeltes rehabiliteringsforløb.

Viden om...
Rusmiddelbehandling

Har du problemer med alkoholmisbrug eller stofmisbrug? Brydehuset kan hjælpe dig med rådgivning om og gratis behandling af alkoholmisbrug og stofmisbrug. Da vi er en kommunal institution er vi underlagt reglerne i servicelovens §101a for stofmisbrug og sundhedslovens §141 for alkoholmisbrug. Det betyder at behandlingen er gratis.

Viden om...
Opgangsfællesskabet Skolehaven

Skolehaven er et botilbud, med selvstændig lejekontrakt efter ABL §105 og SEL §85, til borgere med psykiske lidelser, eksempelvis angst, depression, skizofreni og personlighedsforstyrrelser. Alle beboere har deres egen lejlighed, hvor de bor under almindelige lejevilkår som i enhver anden almen boligforening. ​Vi er atten beboere og otte medarbejdere. ​

Viden om...
Brydehuset Parkvej

Brydehuset Parkvej er navnet på den fysiske indgang til Ballerup Kommune, hvor borgere med psykiske og sociale udfordringer, der ikke i forvejen er i et kommunalt forløb, kan komme direkte ind fra gaden og få hurtig hjælp. Brydehuset Parkvej blev etableret i foråret 2018 for at sikre en indgang til borgere på det sociale område. Vores målsætning er at forebygge udvikling af sociale og beskæftigelsesmæssige udfordringer hos kommunens borgere. Vi samarbejder i øjenhøjde og ambitionen er at modvirke udviklingen af sociale problemer med udgangspunkt i borgerens egne ønsker og mål