Gratis tandbehandling

Gratis tandbehandling til borgere med sociale og misbrugsmæssige udfordringer

Forskning har vist, at tænderne betyder meget for den generelle trivsel – også blandt socialt udsatte. Dårlige og smertende tænder hæmmer den sociale kontakt og derved også mulighederne for at socialt udsatte personer kommer ud blandt mennesker og får etableret de vigtige netværk, der skal være med til at føre dem videre fra et liv med misbrug over i en normal tilværelse. Samtidig er regninger til tandlæge uoverskuelige for de fleste socialt udsatte, hvorfor de ender med ikke at komme til tandlægen – og så er det ofte for sent at undgå store, omfattende og dyre tandbehandlinger.

Med udgangspunkt i dette har Brydehuset etableret et helt enestående tilbud om gratis tandbehandling til socialt udsatte borgere. Det er borgere, som er i behandling for alkoholmisbrug og stofmisbrug i Brydehuset, og som ikke har mulighed for at benytte de etablerede tandplejetilbud. Disse borgere kommer fra Ballerup Kommune samt andre kommuner i Hovedstaden. Tilbuddet er blevet til i 2013 med støtte fra Region Hovedstaden og yderligere støtte fra Oak Foundation Denmark. Den frivillige tandklinik drives nu på ottende år med støtte fra Ballerup Kommune samt  på donationer og via sponsorater fra både privat personer  og firmaer. Vi kalder tilbuddet Tandrødderne og det er baseret på frivillig arbejdskraft med tilknyttede frivillige tandlæger, tandplejere og tandklinikassistenter.