Din første kontakt og indskrivning

Råd og vejledning, indskrivningsforløb og udredning ifm alkoholbehandling

Fra du ringer til os til du får et møde med os, går der maks 14 dage. Vi bestræber os på at du kan få et møde med os indenfor de 2-3 dage. Den første gang du er her, vil du mødes med en socialrådgiver, som vil fortælle om forløbet. Den første snak bruges til at danne et overblik over din situation og lære dig bedre at kende. Du er velkommen til at invitere din kæreste, ægtefælle, forældre, ven eller andre med til indskrivningsforløbet.

Derudover vil du mødes med en læge, som gennemgår din fysiske tilstand samt et møde med en psykolog, som gennemgår din mentale tilstand. Derefter bliver der, i fællesskab, fastlagt et behandlingsforløb. Perioden du er her vil variere efter din situation og omfanget af dit alkoholmisbrug.

Der følges op på planen med faste intervaller, ligesom der følges op på resultaterne af behandlingen hhv. 1 og 6 måneder efter du er udskrevet fra Brydehuset.

Elementerne i udredningen

  • En sundhedsfaglig gennemgang ved en af husets læger
  • En basisscreening ved en af husets psykologer
  • En social genemgang og visitation, hvor socialrådgiveren samler udredningen og laver en indstilling til visitation.
  • Visitationsudvalget, bestående af ledelse og repræsentanter fra relevante  faggrupper kommer med input til og godkender en behandlingsplan for dig.

Kontakt os her!