Fylder alkohol

for meget i dit liv?

Tag kontrollen tilbage

Gratis og anonymt

Brydehuset består af en række specialiserede tilbud til borgere med sociale, rusmiddelmæssige eller psykiske udfordringer.

Vi hjælper dig med at tage kontrol i eget liv gennem kvalificeret vejledning og behandling.

Vi er et levende, åbent og aktivt hus, hvor du altid er velkommen.

Alkoholbehandling

Er alkohol begyndt at fylde for meget i dit liv? Vi tilbyder råd- og vejledningssamtaler og du kan modtage gratis og anonym behandling.

Pædagogisk vejledning

Vi tilbyder hjælp, omsorg eller støtte til personer over 18 år. Du kan også modtage hjælp til at udvikle dine færdigheder.

Café FOKUS

Få trygge relationer, sunde netværk og deltag i aktiviteter i og udenfor huset.

Tilbud til pårørende

Hvis du er pårørende til en person i misbrug og har brug for råd og vejledning.

Brydehusets stofbehandling

Er stoffer begyndt at fylde for meget dit liv? Vi tilbyder råd- og vejledningssamtaler og du kan modtage gratis og anonym behandling.

Den Sociale Indgang

Tibuddet blev etableret i foråret 2018 for at sikre én indgang til borgere på det sociale område. Vores målsætning er at forebygge udvikling af sociale og beskæftigelsesmæssige udfordringer hos Ballerup Kommunes borgere. Vi samarbejder i øjenhøjde og ambitionen er at modvirke udviklingen af sociale problemer med udgangspunkt i dine egne ønsker og mål.

Brydehuset