Kontakt : +45 4477 3737

Symptomer på alkoholmisbrug

Tegn og symptomer på alkoholisme og alkoholmisbrug

Der er mange forskellige symptomer på alkoholmisbrug og alkoholisme. Alkoholisme udvikler sig gradvist og kroppen kan i lang tid tilpasse sig et for stort alkoholindtag. Alkoholikeren kan længe skjule de sociale følgevirkninger. En benægtelse af problemet er helt centralt og en række medicinske sygdomme kan udvikles på grund af alkoholisme.

Diagnosen alkoholisme stilles ud fra en kombination af afvigende adfærd, nedsat funktion i dagliglivet samt bestemte kropslige symptomer og sygdomme. Ved alkoholisme har man opbygget såkaldt toleransudvikling. Det vil sige, at man efterhånden skal drikke mere for at opnå samme effekt. Man får også ubehagelige eller endog farlige abstinenssymptomer, hvis man ophører med eller har længere pauser i alkoholindtagelsen.

Alkoholmisbrug er forbundet med en lang række medicinske og psykiatriske sygdomme samt sociale, kriminelle, erhvervsmæssige, økonomiske og familiære problemer.

Alkoholmisbrug er vanskeligt at opdage tidligt

De fleste alkoholikere bliver ikke opdaget af lægen eller andet sundhedspersonale. Det skyldes først og fremmest, at alkoholikeren skjuler drikkeriet og benægter de problemer, som hænger sammen med drikkeriet. Hertil kommer den gradvise udvikling af sygdommen og kroppens evne til at tilpasse sig det øgede alkoholindtag.

Familiemedlemmer benægter ofte eller underdriver alkoholproblemet. Uden at ønske det, bidrager de dermed til, at alkoholismen fortsætter ved at dække over problemet eller ved at overtage ansvaret for familien eller økonomien. I mange tilfælde kan drikkeriet således længe holdes skjult. Tag vores alkoholtest her for at få svar på om du eller en af dine pårørende drikker for meget.

Tidlige symptomer og tegn på alkoholmisbrug

Når en alkoholiker konfronteres med, at han eller hun har et alkoholmisbrug, vil vedkommende som regel benægte det fuldstændigt. Alkoholisme er mangeartet og påvirkes ofte af alkoholikerens personlighed såvel som andre faktorer. Derfor varierer symptomer og tegn fra person til person.

Der er dog visse adfærdstræk og tydelige tegn som indikerer, at en person har et alkoholproblem:

Eksempler på disse træk er:

 • Angst
 • Irritabilitet
 • Søvnbesvær
 • Hyppige faldepisoder
 • Mange blå mærker
 • Kronisk depression
 • Skulkeri eller fravær fra arbejde eller skole
 • Tab af job
 • Problemer i parfoldet og senere separation eller skilsmisse
 • Økonomiske problemer
 • Hyppig beruselse
 • Vægttab
 • Spritkørsel og biluheld

Den alkoholafhængige vil ofte have brug for at starte dagen med alkoholindtagelse pga. abstinenser (rysten).

Sene symptomer og tegn på alkoholmisbrug

Sene symptomer og tegn vil typisk være medicinske tilstande som:

 • Betændelse i bugspytkirtlen
 • Mavekatar
 • Alkoholisk leversygdom
 • Nerveskader
 • Blodmangel
 • Hjerneskade
 • Unormal hjernefunktion
 • Mavesår og maveblødning

Børn af alkoholikere har en øget risiko for selv at begynde at misbruge alkohol og stoffer. De har også større risiko for at udvikle adfærdsproblemer samt angst og depression.

Alkoholikere har også højere risiko for psykiatrisk sygdom og selvmord. De oplever ofte skyld, skam og nedtrykthed. Dette gælder især, når deres alkoholproblem fører til store tab. Det kan f.eks. være tab af arbejde, venskaber, kæreste, status, økonomisk tryghed eller fysisk helbred. Mange medicinske problemer opstår eller forværres på grund af alkoholismen. Hertil kommer, at alkoholikeren ofte mangler evnen til at gennemføre ordineret medicinsk alkoholbehandling.

Hvis du, eller en du kender, har et eller flere af ovennævnte symptomer eller du på anden måde er i tvivl om, der kan være tale om et alkoholmisbrug, så vil vi anbefale dig at ringe til Brydehuset på 4477 3737 eller kontakte os på brydehuset@balk.dk