Kontakt : +45 4477 3737

Sundhedsfaglig behandling og rådgivning

Brydehuset leverer sundhedsfaglig behandling og rådgivning. Den sundhedsfaglige indsats varetages af fast tilknyttede læger, psykiater og sygeplejersker.

  • Læger udarbejder en sundhedsfaglig anamnese, ordinerer medicin, varetager løbende opfølgning og står for kontakt med borgers praktiserende læge.
  • Psykiatrisk udredning. Hvis den indledende udredning og basisscreningen giver andledning det, tilbydes en samtale med vores psykiater med henblik på at afdække mentale forhold, der både kan vanskeliggøre behandlingen og være en væsentlig årsag til misbruget.
  • Sygeplejersker har primært ansvar for medicin udlevering, samt råd og vejledning til borgere omkring deres helbred. De varetager også sårbehandling o.l. De udfører i nogle tilfælde hjemmebesøg hos borgere.
  • Årligt indkald, hvor borgere i substitutionsbehandling indkaldes til en uges superviseret medicinindtag og sundhedssamtaler