Socialpædagogisk vejledning (SEL § 85)

Socialpædagogisk vejledning

Tilbuddet om socialpædagogisk vejledning  er til dig, der bor i eget hjem, og som grundet en psykisk lidelse har behov for støtte og vejledning i hverdagen.

Med udgangspunkt i støttende og udviklende samtaler lægger du sammen med din vejleder en plan for dine ønsker og mål for fremtiden.

Det praktiske

​For at blive tilknyttet en socialpædagogisk vejleder skal du have støtten bevilliget af en sagsbehandler i Brydehuset. Her vil sagsbehandler vurdere dit støtte- og vejledningsbehov og i samarbejde med dig, opstille mål for dit forløb.

En socialpædagogisk vejleder kan bl.a. støtte og vejlede dig i at:

  • Planlægge en overskuelig og meningsfuld hverdag.
  • Strukturere og udføre praktiske gøremål i hjemmet.
  • Vedligeholde og styrke dine sociale relationer og netværk.
  • Bryde en eventuel isolation.
  • Have kontakt til det offentlige og gøre brug af borgerservice og borger.dk og NemID.
  • Forstå og reagere på breve, post i E-boks m.m.
  • Få overblik over din økonomi.
  • Tage kontakt til det offentlige.
  • Opstarte eller vedligeholde relevant behandling.
  • Deltage i møder hos fx Jobcenter, behandlingspsykiatrien m.m.

Forventninger til dig

Den socialpædagogiske vejledning  er et samarbejde mellem dig og din vejleder, og det forventes derfor, at du er indstillet på at bidrage aktivt for at realisere målene med indsatsen.

​Vil du vide mere?

​Hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere om den socialpædagogiske vejledning, kan du kontakte Brydehuset på 4477 3737 eller brydehuset@balk.dk​.