Socialfaglig og pædagogisk støtte

  • Socialfaglig rådgivning særligt om økonomi og boligforhold. Men alle relevante problemer kan tages op i en samtale.
  • Brydehuset har et åbent værested, som bygger på rummelighed, inklusion og socialt samvær. Værestedet er åbent i dagtimerne, og det er muligt at købe et billigt måltid mad midt på dagen.
  • De pædagogiske medarbejdere afvikler løbende forskellige aktiviteter som motion og sociale arangementer.