Samarbejdspartnere

Brydehuset har en række formelle og uformelle samarbejdspartnere

Vi praktiserer en åben samarbejdsmodel. Mange sagsbehandlere i jobcentre og socialforvaltninger m.v. kender til Brydehuset og henviser borgere til os. Vi har formelle samarbejdsaftaler med en række kommuner om behandling af deres borgere.

Vi arbejder tæt sammen med Psykiatrisk Center Ballerup og Social sygeplejersker på hospitalerne i Region H, primært Herlev. De henviser mange borgere til Brydehuset efter indlæggelse.

Hvis borgere har svære misbrugsproblemer og eventuelt psykiske lidelser kan vi henvise dem til døgnbehandling. Det er typisk kortere afgiftningsforløb af 1-2 måneders varighed. Længere forløb kan iværksættes hvis borgeren har svære psykiske- og misbrugsproblemer.

Vi tilbyder rådgivning internt i kommunen og til private virksomheder vedrørende alkoholproblemer og alkoholpolitik på arbejdspladser.

Ring til os på 4477 3737 eller skriv på brydehuset@balk.dk

Har du spørgsmål til samarbejdsmuligheder?

Vi er meget interesseret i at høre fra kommuner og virksomheder
Ring til os på

4477 3737

Eller skriv til os her