Kontakt : +45 4477 3737

Pårørende i Brydehuset – gratis tilbud

Forskning viser, at rusmiddelbehandling har større effekt, hvis de pårørende inddrages i forløbet. Samtidig er det ofte i sig selv en svær situation at være pårørende. Som pårørende er du selv i en risiko for at udvikle stress, få udfordringer på arbejdet, blive ensom, have smerter og udvikle sygdomme. For børn i familier med misbrug kan der også være store konsekvenser, der er vigtige at tage hånd om, når et stof- eller alkoholmisbrug er en del af familien.

Nogle gange giver det mening at have dig tæt inde i behandlingen. Andre gange kan det være vigtigt at sætte fokus på dig og dine behov. Du har måske brug for dit eget ”rum”, hvor det er dig, der er i fokus.

Du er altid velkommen til at tage kontakt til os og få en snak med vores pårørenderådgiver. Her taler vi om, hvilke udfordringer du står med, og hvilken hjælp din situation kalder på. Dit behov og din situation afgør, hvilket tilbud, der giver mening for dig.

En del af behandlingen i Brydehuset

I Brydehuset er pårørende i mange tilfælde en aktiv del af selve misbrugsbehandlingen. Det er forskelligt, i hvor høj grad og i hvilket tempo det er hensigtsmæssigt at inddrage dig som pårørende: Vi må være opmærksomme på, at den, der er i behandling, har sit eget forløb, tempo og sine egne grænser for, hvad han eller hun vil dele. De grænser må vi altid respektere, ligesom vi altid har tavshedspligt omkring, hvad der foregår i behandlingen. Både i vores samtaler med dig og i vores samtaler med din nære.

Som pårørende kan du blive inddraget i familiesamtaler, hvor du og din nærtstående kan styrke behandlingen ved at deltage sammen. Andre gange er det et tæt samarbejde mellem dig, os og din nære, der er behov for.

Har du forældremyndighed til et barn eller ung under 18 år, bliver du involveret fra første møde. Herefter aftaler vi, hvordan du bedst støtter op om forløbet, og hvordan du bliver en del af forandringen.

En samtale med dig i fokus

Har du brug for at tale mere om din situation, har vi flere medarbejdere, der kender indgående til rusmiddelproblematikker og den effekt, det kan have på en familie, og som er klar til at tale med dig og give dig inspiration til et næste skridt.

Pårørendegruppe

Her deltager du sammen med andre i en lignende situation. Mange pårørende har stor gavn af at møde andre pårørende. Der er ofte fællestræk – men også forskelle, der kan give dig luft og inspirere dig til, hvordan du kan tage hånd om din situation. Vores pårørendegruppe har op til otte deltagere, der mødes en gang hver anden uge over ca. 3 måneder. Sammen kommer I omkring en række emner og opgaver, der kredser om din situation som pårørende til et menneske, der har et forbrug af alkohol eller andre rusmidler.

Forældrekurser

På forældrekursus bliver du og din partner præsenteret for viden og redskaber, så I får mulighed for at reflektere over jeres rolle som forældre i lige præcis den situation, I står i. Dette kan give anledning til at tage initiativer eller udvikle nye strategier baseret på jeres værdier og det, I står for som mennesker, som familie og som forældre. Forældrekurser er for dig eller jer, der har et barn eller ung i behandling i Brydehuset.

Ring til os

Det kan være, du har brug for et godt råd eller at vende en bekymring eller dine muligheder sammen med os. Du er altid velkommen til at ringe til vores hovednummer, hvor vores reception tager mod dig, og sætter dig op til et møde med vores pårørenderådgiver.

Ring til os på 4477 3737 - husk det er gratis og anonymt