Pædagogisk vejledning

Pædagogisk vejledning tilbyder hjælp, omsorg eller støtte til voksne. Vi tilbyder også optræning og hjælp til udvikling af færdigheder, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Se mere her: ballerup.dk/brydehuset

Vores tilbud omfatter bl.a. socialpædagogisk vejledning, gruppeforløb, motionstilbud, aktivitets- og værested og opgangsfællesskab.

Fundamentet i alle vores tilbud er en recovery-orienteret tilgang til rehabilitering. Enhver recovery proces er unik og vores opgave er at understøtte, motivere og strukturere den enkeltes rehabiliteringsforløb ud fra troen på at alle mennesker besidder ressourcer og har mulighed for at udvikle nye færdigheder.

Der er ca. 30 medarbejdere med forskellige pædagogiske og sundheds- og socialfaglige baggrunde ansat i Pædagogik & vejledning med omkring 450 borgere på årsbasis.