Kontakt : +45 4477 3737

Pårørende i Brydehuset – gratis tilbud

I Brydehuset modtager vi mange henvendelser fra pårørende til alkoholmisbrugere. Typisk handler henvendelserne om at få råd om, hvordan man håndterer et alkoholmisbrug I familien og hvordan man motiverer den, der drikker for meget til at erkende sit behov for alkoholbehandling. Vi har derfor oprettet pårørendegrupper, som hjælper og støtter pårørende til alkoholmisbrugere.
Et alkoholmisbrug er som regel opbygget gennem flere års stigende alkoholforbrug. Derfor ligger der i mange tilfælde flere års samtaler med den misbrugende. I nogle tilfælde har der været konflikter forud for beslutningen om at søge behandling for alkoholmisbruget. Som pårørende er man ofte blevet mere og mere fortvivlet, fordi det ikke har været muligt at få misbrugeren til at indse, hvor stor en belastning hans eller hendes alkoholforbrug er for resten af familien.

Mange af de pårørende, som henvender sig til os, fortæller at diskussionerne ofte ender med, at alkoholmisbrugeren enten helt afviser at have et alkoholproblem, eller at misbrugeren lover at nedsætte sit alkoholforbrug. Desværre er løftet om et nedsat alkoholforbrug ofte kun midlertidigt. Det er meget svært at blive af med sit alkoholmisbrug uden professionel alkoholbehandling.
Tænk på de tre k’er – kærlighed, konfrontation og konsekvens. Det er vigtigt at vise alkoholmisbrugeren, at de er holdt af og at du, som pårørende, vil være der for dem. Samtidig er det vigtigt at konfrontere dem med deres alkoholmisbrug, for det kan fortsætte i mange år. Og til sidst er det vigtigt at vise dem, at det har konsekvenser for dem, job og familie, hvis de ikke stopper med deres misbrug.

Motivation til at stoppe et alkoholmisbrug

Har man først udviklet alkoholafhængighed, er der behov for professionel alkoholbehandling. Det er ikke nok med en beslutning og gode intentioner. Det er noget helt andet at have intentionerne om at holde op med at drikke alkohol end at gøre det.

De fleste alkoholikere ved godt, at deres alkoholmisbrug er destruktivt for dem selv og deres familie. Men deres alkoholmisbrug kan alligevel fortsætte i årevis. Derfor tror mange pårørende til alkoholikere, at alkoholikeren skal motiveres til at stoppe med drikke for deres egen skyld for at behandlingen skal have effekt. Det er vigtigt at alkoholmisbrugeren er motiveret for at gøre noget ved deres alkoholmisbrug og ønsket om at bevare familien og arbejdet kan være tilstrækkelig motivation for at få et godt resultat for af behandlingen

Som pårørende er du nødt til at gøre op med dig selv, hvornår du stiller krav til alkoholmisbrugeren om at de går i alkoholbehandling. Vi oplever ofte, at alkoholmisbrugeren først går I alkoholbehandling, når der bliver stillet meget tydelige krav om dette. Jo før, du stiller de krav, jo bedre – både for dig, jeres børn, resten af familien og for alkoholikerens muligheder for at fastholde familie, job, venner, osv.

Problemer i familien skabt af alkoholmisbrug

Der er mange knuste skæbner og bristede relationer forbundet med alkoholmisbrug - både for alkoholikeren og de pårørende. Et alkoholmisbrug er ikke misbrugerens problem alene – det er hele familiens. Men mange pårørende er i tvivl om, hvad de skal gøre, når de begynder at se tegnene på et alkoholmisbrug. Mange tager sig selv i at fornægte, fordi et misbrug for mange er forbundet med stor skam. Spørgsmål som “er jeg for nærtagende”, “skal jeg give ham eller hende mere plads og tid” og “skal jeg lade vær med at presse for meget på” er typiske forklaringer for pårørende. Men det ER rimeligt at stille krav til misbrugeren om alkoholbehandling og det er I mange tilfælde afgørende for at misbrugeren kommer videre.

Tænk på hvad der vil ske om en måned, et år eller fem år, hvis misbruget ikke får en ende nu. Typisk vil misbrugeren ikke selv bede om at komme i behandling. Der er ingen anden vej end at konfrontere alkoholikeren med misbruget.

Hos Brydehuset kan pårørende til misbrugere søge telefonisk eller personlig rådgivning. Du starter med at få en anonym snak med en rådgiver i Brydehuset, hvor din problemstilling bliver omdrejningspunktet for snakken. Nogle gange er det nok med en enkelt snak. Andre gange er der behov for mere og derfor har du også mulighed for at deltage i husets pårørendegruppe. Det kræver ikke, at man har en pårørende i husets behandlingstilbud. Her hjælper og støtter vi dig i, hvordan du skal forholde dig til misbruget, og bedst motiverer misbrugeren til at komme i alkoholbehandling. Mange har været i samme sted som dig, fordi pårørende oplever ofte lignende problemstillinger og vi har rigtig gode erfaringer med vores pårørendegruppe.

Læs her om “Tegn og symptomer på alkoholmisbrug

Gode råd og vejledning til pårørende til alkoholmisbrugere

 1. Snak med den misbrugende, når personen er ædru.
  1. Vi anbefaler aldrig at diskutere med misbrugeren, når han eller hun er påvirket af alkohol. Det fører ingen vegne og ofte ender diskussionerne i skænderier, som kan være ødelæggende for processen hen imod alkoholbehandling. Desuden kan man som pårørende ikke regne med, at de aftaler der bliver indgået med den misbrugende I beruset tilstand, bliver overholdt.
 2. Kend dine grænser
  1. Det er fornuftigt og helt rimeligt at sige fra og sige og meddele, at du ikke ønsker at være sammen med misbrugeren når han eller hun er påvirket af alkohol, eller før han eller hun har søgt behandling.
 3. Undgå trusler hvis du ikke er klar til at handle på dem.
  1. Det er ofte fristende at komme med trusler, men det kan forværre situationen, hvis der bliver fremsagt trusler uden at du er klar til at handle på dem.
 4. Tal med andre om din situation
  1. Alt for mange pårørende til alkoholikere, er meget loyale og synes ikke det er fair overfor alkoholikeren at diskutere alkoholmisbruget med familie og venner. Men det er hele families problem og de fleste pårørende har behov for nogen at tale med om de alvorlige problemer et misbrug kan forår grad dit som pårørende, og det er alles ret, at søge at løse sine egne problemer.
 1. Lad dig ikke misbruge fysisk eller mentalt.
  1. Lad misbrugeren få det at vide, hvis du finder opførslen uacceptabel. Hvis misbrugeren ikke efterkommer dette, og heller ikke søger hjælp, kan det være rigtigst at afslutte forholdet til vedkommende
 2. Sørg for, at du har et socialt netværk udenom alkoholmisbrugeren.
  1. Dit sociale netværk er en vigtig støtte for dig og kan være med til at give dig den styrke, der skal til for at bevare din nødvendige energi og overskud
 3. Tag vare på dit eget psykiske og fysiske helbred.
 4. Tag afstand fra den irrationelle og ansvarsløse adfærd alkoholmisbrugeren ofte udviser
 5. Drik ikke sammen med misbrugeren. Total afholdenhed er nødvendig
 6. Det hjælper ikke at gemme alkoholen eller hælde den i vaske

Sådan konfronterer du en alkoholiker

Vores erfaring viser, at du skal regne med modstand fra alkoholikeren, når du konfronterer dem med deres alkoholmisbrug. Som tidligere beskrevet, er et alkoholmisbrug typisk flere år undervejs og derfor er det svært for alkoholikeren at overskue et liv uden alkohol. Det kan derfor være en god idé at være flere, når du vælger at konfrontere misbrugeren og stiller krav om behandling.

 1. Prøv at tale med den misbrugende på en jævnbyrdig måde, uden at fordømme.
 2. Prøv at tage problemer og følelser op, samt at motivere misbrugeren til at søge behandling. Forsøg at undgå bitterheds- og vredesfølelse.
 3. Undlad at tage ansvar for det alkoholmisbrugeren gør. Det skal han/hun selv gøre

Her er nogle gode råd til hvordan du konfronterer og motiverer en alkoholmisbruger til at gå i behandling.

 • Indsaml generel viden om alkoholbehandling og støtte, så du er forberedt på processen, og på den måde kan du give misbrugeren en god første oplevelse med behandlingsforløbet.
 • Udvælg ét behandlingssted, som du har fokus på. Dette fastholder misbrugeren på et specifikt tilbud og derved har misbrugeren ikke mulighed for at trække tiden mens de overvejer flere tilbud.
 • Hvis muligt spørg alkoholikeren hvad der er godt ved at drikke. På den måde kan der åbnes op for den egentlige grund til, at de drikker. Dette vil der blive arbejdet videre med i behandlingen.
 • Forbered dig før du konfronterer den misbrugende, så du får sagt alt det, du har planlagt, du skal sige.

Kontakt os for en gratis og uforpligtende pårørendesamtale

Hos Brydehuset kan vi se et stort behov at hjælpe og vejlede pårørende til alkoholmisbrugere. Derfor har vi etableret en pårørendegruppe. Her deltager du sammen med andre i en lignende situation. Du får mulighed for at tale frit om de udfordringer, bekymringer og overvejelser, som du selv står i. De andre i gruppen bidrager med deres erfaring og hjælper dig med at finde svar og/eller mobilisere styrken til at konfrontere alkoholmisbrugeren i din familie. Det er et fristed, hvor du kan lade paraderne falde.

”Brydehusets pårørendegruppe gav mig et fristed, hvor jeg kunne tale frit om mine bekymringer og samtidig få gode råd og vejledning med hjem. I sidste ende konfronterede jeg min mand med hans alkoholmisbrug og han besluttede sig for at gå i behandling i Brydehuset. Det endte med at han blev ædru efter mange år som alkoholmisbruger og den beslutning reddede vores ægteskab og vores familie.”

Citat fra en tidligere deltager i Brydehusets pårørendegruppe

Generelt gælder det, at jo bedre du og familien er forberedt, når du skal konfrontere alkoholikeren. Jo mere du er opmærksom på mulige situationer, der kan opstå, desto større er chancerne for succes. Erfaringsmæssigt øger et sådan møde chancerne for, at misbrugeren vælger behandling betydeligt.

Du er altid velkommen til at kontakte Brydehuset og snakke med en socialrådgiver. Sammen kan I aftale et videre forløb. Det kan enten være til en samtale, deltagelse i pårørendegruppe eller at alkoholmisbrugeren bliver indskrevet i behandling.

Husk at Brydehuset er gratis for dig og behandlingen for alkoholmisbrug kan forblive helt anonymt. Desuden er der frit valg af behandlingscenter, så det har ingen betydning, hvilken kommune du bor i.