Kontakt : +45 4477 3737

Pårørende

BEMÆRK AT VORES PÅRØRENDERÅDGIVNING ER ET TILBUD TIL PÅRØRENDE I STORKØBENHAVN.

Hjælp til pårørende til mennesker i misbrug.

Brydehuset tilbyder professionel støtte og rådgivning til pårørende til mennesker i misbrug.

Mange føler skam, smerte og frustration, hvis en forælder, samlever eller ens barn har et misbrug af alkohol eller andre rusmidler, og forskning viser, at det kan være en stor lettelse at dele oplevelserne med andre pårørende.

Vi har forskellige tilbud afhængigt af om du er forælder til en misbruger under 18 år eller du er samlever/ægtefælle til en misbruger.

Hvis en borger er indskrevet til behandling hos os, tilbyder vi familiesamtaler med den behandler borgeren er i behandling hos.
For pårørende til misbrugere der ikke er i behandling har vi et tilbud om at deltage i en pårørendegruppe

Hvis du tænker, at det kunne være relevant for dig og din familie, så er du velkommen til at kontakte Brydehuset. Vi kan hjælpe dig med rådgivning omkring hvilket tilbud der bedst for jer eller tilbyde et gruppesamtaleforløb, hvor man i fællesskab med andre kan dele sine erfaringer som pårørende.

Er du pårørende til en person med misbrug?

Få gratis rådgivning
Ring til os på

4477 3737

Eller skriv til os her