Kontakt : +45 4477 3737

Handicap & Socialpsykiatri

 

Handicap & Socialpsykiatri giver støtte og vejledning til unge og voksne i Ballerup Kommune, der har psykiske lidelser. Her finder du et overblik over vores tilbud.

Vores tilbud omfatter bl.a. socialpædagogisk vejledning, gruppeforløb, mentorstøtte, motionstilbud, aktivitets- og værested og opgangsfællesskab.

Fundamentet i alle vores tilbud er en recovery-orienteret tilgang til rehabilitering. Enhver recovery proces er unik og vores opgave er at understøtte, motivere og strukturere den enkeltes rehabiliteringsforløb ud fra troen på at alle mennesker besidder ressourcer og har mulighed for at udvikle nye færdigheder.

Der er ca. 45 medarbejdere ansat i Handicap & Socialpsykiatri med omkring 450 borgere på årsbasis. 

Her finder du vores tilbud:

Socialpædagogisk vejledning (SEL § 85)

Mentor – støtte til job og uddannelse (LAB § 31b)

Opgangsfællesskabet Skolehaven

Støberiet

Se også mere på ballerup.dk/brydehuset