Kontakt : +45 4477 3737

Gratis tilbud til pårørende

Brydehuset tilbyder professionel støtte og rådgivning til pårørende til mennesker i misbrug.

Huset har to forskellige tilbud, som henvender sig til pårørende.

Pårørendesamtaler og pårørendegruppe:

Mange føler skam, smerte og frustration, hvis en forælder, samlever eller ens barn har et misbrug af alkohol eller andre rusmidler, og forskning viser, at det kan være en stor lettelse at dele oplevelserne med andre pårørende. Alternativt eller som indledning til et gruppeforløb tilbydes op til et par individuelle samtaler med en rådgiver.

Familieorienteret behandling:

Familien er ofte meget berørt af konsekvenserne af at leve tæt på et misbrug. Undersøgelser viser, at det kan være de bedste behandlingsresultater opnås sammen med familien, og en af metoderne i Brydehuset handler derfor om at inddrage familien i behandlingen. Det betyder, at både børn og voksne fra den nærmeste familie tilbydes et samtaleforløb sammen med det menneske, som har et misbrug.

Hvis du tænker, at det kunne være relevant for dig og din familie, så er du velkommen til at kontakte Brydehuset på brydehuset@balk.dk eller tlf 4477 3737