Kontakt : +45 4477 3737

Brydehusets tilbud vedr. §52 SEL og §85 SEL

Brydehuset har gennem mange år opbygget en række vigtige kompetencer indenfor arbejdet med stofmisbrugere, hjemløse, psykisk syge og andre grupper med behov for særlig pædagogisk støtte. Med denne erfaring tilbyder Brydehuset udkørende hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Dvs. at Brydehuset varetager opgaver bredt indenfor §52 SEL og § 85 SEL. Der er flere typer af tilbud, som Brydehuset kan være med til at foranstalte, herunder:

  • Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.
  • Behandling af den voksne, familiebehandling, behandling af barnets/den unges problemer.

Læs mere om hvordan vi kan bruge vores erfaring til at hjælpe jer på de følgende sider.