Alkohol

Beskrivelse

Alkohol er verdens mest brugte rusmiddel og samtidig det mest skadelige. Det er det rusmiddel, der slår flest ihjel, og kan medføre store skader på kroppen, sindet og familierne til dem, der har alkoholproblemer.

I Danmark forbinder mange alkohol med hygge og fest, og 9 ud af 10 voksne danskere drikker alkohol.

Sundhedsstyrelsen har anbefalinger for, hvor meget man højst bør drikke. De anbefaler 7 genstande om ugen for kvinder og mindre end 14 genstande om ugen for mænd. En genstand svarer til en almindelig flaskeøl eller et lille glas vin. Hvis du er i tvivl om du drikker for meget, så kan du tage vores alkoholtest ved at klikke her.

Hvis man drikker meget på en enkelt aften, er det særligt hårdt for kroppen. Det gælder ikke mindst, hvis man er på fest-ferie eller festival, og drikker rigtig meget over mange dage. Det anbefales, at voksne højst drikker 5 genstande i løbet af en dag eller aften.

Påvirkning og effekt

Effekten er meget individuel og forskellig for mænd og kvinder. En grov tommelfingerregel er, at det tager halvanden til to timer at forbrænde en genstand (fx en øl eller et lille glas vin).

Alkohol fjerner hæmninger og virker stimulerende. Mange oplever, at de bliver glade, afslappede, mere modige og snakkesagelige, når de har taget et eller et par enkelte glas. Nogle bliver aggressive. Andre bliver kede af det.

Efter et stykke tid gør alkohol dig mere sløv og du får sværere ved at styre din krop. Der er fordi alkohol virker på flere forskellige måder i hjernen. Den sløvende effekt af alkoholen vil blive stærkere, som tiden og aftenen går.

Bivirkninger

Unge bør drikke mindre end sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det er bl.a. fordi et stort forbrug af alkohol kan skabe forandringer i den del af hjernen, der har med indlæring at gøre. Man bliver dårligere til at lære.

Gravide bør slet ikke drikke, fordi alkohol skader fosteret. Fosteret bliver akkurat lige så beruset, som kvinden gør.

Efter en alkoholrus kan man opleve, at man bliver dårligt tilpas med hovedpine, kvalme, opkast og svimmelhed. Nogle bliver nedtrykte og triste dagen derpå.

Alkohol og trafik er en farlig cocktail. Dit syn bliver dårligere, dine bevægelser klodsede, din reaktionsevne langsommere og du bliver dårligere til at vurdere, hvad du kan og ikke kan.

Hvis man drikker for meget og for ofte gennem en længere periode, kan man blive afhængig af alkohol.

Det er en rigtig dårlig idé at drikke alkohol samtidig med, at man tager stofferne GHB og benzodiazepiner. Hvis man gør det, risikerer man en forgiftning, der kan være dødelig, fordi vejrtrækningen går i stå.

Alkohol er også særligt slemt at blande med amfetamin. Amfetaminen gør kroppen i stand til at klare meget mere alkohol end ellers. Det betyder, at man kan drikke utroligt meget uden for eksempel at kaste op eller blive svimmel. Når virkningen af amfetaminen bliver mindre, risikerer man en pludselig forgiftning med alkohol.

Hvis man er deprimeret, skal man holde igen med alkohol. Når man drikker, kan man føle sig gladere, men bagefter mere trist. Det meste medicin mod depression virker dårligere, hvis man samtidig drikker alkohol – eller virker slet ikke. Et højt alkoholforbrug i en længere periode kan i sig selv fremkalde en depression.

Muligheder for alkoholbehandling i Brydehuset

Hos brydehuset har vi stor erfaring med alkoholbehandling og behandling for alkoholmisbrug.

Selve behandlingen foregår primært i grupper, hvor antabus er en vigtig del af den medicinske behandling i et forløb med afvænning som primær målsætning.

Behandling for alkoholmisbrug består af samtaler med socialrådgiver, gruppemøder, rådgivning, støtte, vejledning, medicinsk og social behandling. Du har også mulighed for at benytte dig af vores pårørende-rådgivning som findes her.

Hvis du er i tvivl om du drikker for meget, så kan du tage vores alkoholtest ved at klikke her.

Hvis du eller en du kender har et overforbrug af Alkohol, så ring til os på 4477 3737 eller skriv på brydehuset@balk.dk for at høre mere om mulighederne.

Kontakt os hvis du har brug for rådgivning eller behandling